B&D Consulting sp. z o.o.; 54-134 Wrocław,ul.Bednarska 5, kontakt: biuro.bd-consulting@hot.pl; lub +48 601 91 02 02 ; +48 601 53 60 63 lub FAX: +48 71 361 29 19
 

 

Serdecznie witamy GOŚCI.
nasze informacje - 
 www.bd-consulting.eu Polecamy nasze najwyższej jakości usługi

 Więcej o nas w tekście niżej i na następnej stronie "o nas". 


ZAJMUJEMY SIĘ  :


 

1

SZKOLENIAMI I KOMPLEKSOWYMI USŁUGAMI BHP, Tel : 605 250 175 LUB WG WYKAZU PONIŻEJ

2

SZKOLENIAMI I KOMPLEKSOWYMI USŁUGAMI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.

3

W BUDOWNICTWIE - WYKONYWANIEM:

-       PROJEKTÓW BUDOWLANYCH,

-       PROJEKTÓW WYKONWCZYCH,

-       PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH

-       PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

-       ZAKŁADANIE KSIĄŻEK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

-       PROWADZENIE KSIĄŻEK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

-       PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE TYPY I BRANŻE

-        INNE

4

DORADZTWEM INWESTYCYJNYM W ZAKRESIE REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,  DORADZTWEM PRAWNYM, PROJEKTOWANIEM, USŁUGAMI RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH WSZYSTKICH BRANŻ.

5

USŁUGAMI EKONOMICZNYMI ( RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLING, W TYM PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH.

6

USŁUGAMI MEDYCZNYMI: LEKARZE SPECJALIŚCI, NP. PEDIATRZY.

7

USŁUGAMI EDUKACYJNYMI WRAZ Z DORADZTWEM ZAWODOWYM.

8

W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONUJEMY ZADANIA WYMAGAJĄCE KOORDYNACJI I JEDNOCZESNEJ ANALIZY MERYTORYCZNEJ I PRAWNEJ PROBLEMÓW W DZIEDZINACH OPISANYCH W PUNKTACH POWYŻEJ

 

  


NASZE USŁUGI:


1

POMOC PRAWNA I MERYTORYCZNA PRZY PLANOWANIU, SZACOWANIU, REALIZACJI INWESTYCJI, DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

2

OPRACOWYWANIE HARMONOGRAMÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH

3

                                                              SPORZĄDZAMY   

                                  OPINIE, EKSPERTYZY, DORADZTWO PRAWNE                                    
oraz  :

PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKTY WYKONAWCZE

 

PROGRAMY FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

KOMPLETUJEMY I PRZYGOTOWYJEMY DOKUMENTACJĘ ODBIOROWĄ

ZAKŁADAMY KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROWADZIMY KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYKONUJEMY WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWM PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

INNE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM, REALIZACJĄ, EKSPOLOATACJĄ

 

 4

 POMAGAMY INWESTOROM, ZARZĄDCOM, WŁAŚCICIELOM W ZAKRESIE FORMALNO-PRAWNYM PRZY UTRZYMANIU I UŻYTKOWANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

5

WYKONUJEMY CHARAKTERYSTYKI I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

6

INNE USŁUGI PRAWNE DOTYCZĄCE PRAWA BUDOWLANEGO I PRAW ZWIĄZANYCH: PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, PRAWO WODNE, KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, PRAWO WODNE, BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I SIECIOWEJ, ITP.

7

KIEROWANIE PROCESAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z PRZETARGAMI PUBLICZNYMI

8

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH WSZYSTKICH BRANŻY

9

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ WSZELKICH INWESTYCJI

10

REPREZENTOWANIE STRON W SĄDACH W SPRAWACH SPORNYCH

11

REPREZENTOWANIE STRON W ORGANACH ADMINISTRACJI WYDAJĄCYCH DECYZJE NIEZBĘDNE W PROCESIE BUDOWLANYM

12

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO I PRAW ZWIĄZANYCH: PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, PRAWO WODNE, KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, PRAWO WODNE, BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I SIECIOWEJ, itp.

13

SZKOLENIA WSTĘPNE, OKRESOWE, STANOWISKOWE (BHP), PIERWSZEJ POMOCY

14

KOMPLEKSOWO ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM- BUDOWLANYM PRAWNYM I EKONOMICZNYM

15

SZKOLIMY I WPROWADZAMY W ŻYCIE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMACH INWESTORSKICH WYKONAWCZYCH ZARZĄDZAJĄCYCH

 

 NASI KLIENCI:

 

 

1- Organy administracji państwowej i samorządowej

  2- Spółdzielnie, w tym także mieszkaniowe

 3- Spółki prawa handlowego

4- Firmy osób fizycznych

5- Jednostki budżetowe

6- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

7- Wydawnictwa, środki komunikacji masowej 

8- Kancelarie prawne uczestniczące w sprawach dotyczących realizacji robót objętych prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, ochrony środowiska, rozliczeń robót budowlanych i projektowych, oceny merytorycznej projektów, itp.

  9-
-Inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

 

KONTAKT : 

B&D CONSULTING SP. Z O.O. , ul. Bednarska 5, 54-134 Wrocław     

+48 601 91 02 02; +48 601 53 60 63; bhp: 605 250 175; fax: +48 71 361 29 19

http://www.bd-consulting.eu


         poczta e mail :             biuro.bd-consulting@hot.pl

                                                       biuro.bd-consulting.hot@home.pl 

                                                       biuro.bd-consulting@hot.home.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 


Strona główna   |  O nas